Tiesību aizsardzība, visā Latvijā

Drukāt

Ludzas rajona tiesa

Stacijas 44, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tiesību aizsardzība

Talsu rajona tiesa

K.Mīlenbaha 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201

Aizkraukles rajona prokuratūra

Lāčplēša 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Aizkraukles rajona tiesa

Spīdolas 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Alūksnes rajona tiesa

Rūpniecības 8, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Dvietes pagasta bāriņtiesa

Dviete , Dvietes pagasts, Augšdaugavas nov., LV-5441

Eglaines pagasta bāriņtiesa

Eglaine, Stendera 7, Eglaines pagasts, Augšdaugavas nov., LV-5444

Jēkabpils rajona prokuratūra

Brīvības 126, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201